Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Kifrahorse.nl & Freemax-western.nl
 
 
Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien
u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
Artikel 1 - Webshop
 
1.1.
Kifrahorse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij
streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik
door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4.
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
 
Artikel 2 - Bedenktijd
 
2.1.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kifrahorse.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en in ongebruikte staat te verkeren.
2.3.
 
Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten van Lexa en Atcom Horse kunnen niet aan ons geretourneerd worden.


Artikel 3 - De overeenkomst
 
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of
Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van
14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

 

Uitzondering maatwerk

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitie

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-
mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van
ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel
ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk
aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.
 
Artikel 4 - De prijs
 
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft
en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte
gedaan bij de politie.
4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.
 
 
Artikel 5 - Klachten en garantie
 
5.1.
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@kifrahorse.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Klachten over de levering dienen in eerste instantie per e-mail (info@kifrahorse.nl) aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de verzender contact opnemen betreffende de levering van het product.
5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.
5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld.


 
Artikel 6 - Garantie en conformiteit 

6. Garantie en conformiteit 
1) Kifrahorse staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kifrahorse er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2) Een door Kifrahorse, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 
3) Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kifrahorse daarvan in kennis te stellen. 
4) Indien Kifrahorse de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg. 

Artikel 7 - Uitvoering huurovereenkomst 

7 Uitvoering huurovereenkomst 
1) Het volgende artikel is van toepassing wanneer er producten in de bestelling zijn opgenomen waarbij het woord TEST in de naam/titel van het product voorkomt, voor deze producten geld een huurovereenkomst. 
2) Zodra de bestelling door Kifrahorse is ontvangen, stuurt Kifrahorse het TEST pakket zo spoedig mogelijk toe. 
3) Kifrahorse is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
4) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn het TEST pakket geleverd zullen worden door middel van een indicatie van de wachttijd, een indicatie is geen fatale termijn. 
5) Indien Kifrahorse het TEST pakket niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. 
6) Zodra het te leveren TEST pakket op het opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Klant. 
7) Bij ontvangst gaat de huurperiode, vastgesteld in de bestelling, van het TEST pakket in, met een maximum duur van twee weken. Op dit moment vervalt ook de mogelijkheid tot herroepen, wel blijft de mogelijkheid bestaan om de huurperiode in te korten. 
8) Kifrahorse raadt Klant aan het geleverde TEST pakket te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken direct, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. 
9) Gebruik van het TEST pakket is geheel op eigen risico van de Klant. Indien het TEST artikel kwijt raakt bij het verzendbedrijf dan zijn de kosten op basis van nieuwprijs van de geteste artikelen geheel voor klant. Kifrahorse adviseerd om TEST artikelen altijd verzekerd terug te sturen.
10) Na afloop van de huurperiode dient de Klant het TEST pakket in zijn volledigheid retour te zenden aan Kifrahorse.
11) Zodra het retour gezonden TEST pakket op het opgegeven adres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Kifrahorse. 
12) Na ontvangst zal Kifrahorse binnen 14 dagen het TEST pakket controleren op eventuele beschadigingen. Schade die niet door de Klant gemeld is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel zal bij de Klant in rekening worden gebracht. Ook missende onderdelen van het TEST pakket worden bij de Klant in rekening gebracht. 
13) Het testzadel mag getest worden gedurende de periode waarvoor het TEST artikel is aangevraagd.
14) De TEST periode gaat in op het moment dat het artikel is afgeleverd bij klant
15) Het testartikel dient te worden terug gestuurd zodra de aangegevens TEST periode voorbij is. Het verzendbewijs dient hierbij als bewijs voor het tijdig terug sturen van het TEST artikel. Indien een TEST artikel niet tijdig wordt terug gestuurd wordt er €5,- per dag aan TESTkosten in rekening gebracht. Indien het TEST artikel niet binnen 7 dagen na de aangegeven retourdatum terug gestuurd is dan wordt de gehele nieuwprijs van het geleverde TEST artikel in rekening gebracht.

Artikel 8 -  Slotbepalingen 

8. Slotbepalingen 
1) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2) Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kifrahorse gevestigd is. 
3) Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven 
4) Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Artikel 9 -  Contactgegevens

9. Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Kifrahorse.nl
Kersenbongerd 2
6665GT Driel
info@kifrahorse.nl
06-20382822
KVK: 63372754
BTW: NL153698305B01

 
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 
 
 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

       
 
 
 
 —  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
 
 — Naam/Namen consument(en)

 
 
 — Adres consument(en) :

 
 
 

— IBAN Rekeningnummer:

 
 
 — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 
 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
 
 

 

       

 

Contactgegevens

Kifrahorse.nl
Freemax-western.nl

Kersenbongerd 2
6665GT Driel

Je bent (op afspraak) welkom om artikelen bij ons te bekijken of op te halen, maar neem wel eerst even contact op.

Afbeeldingsresultaat voor telephone emoticon (+31) 06 203 82 822
Afbeeldingsresultaat voor whatsapp (+31) 06 203 82 822 
(Ma t/m Vrij 09:00-18:00 Za 09:00 - 13:00)
Afbeeldingsresultaat voor email  info@kifrahorse.nl

KVK 63372754
BTW NL153698305B01
 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.